Louis XVI


Hollandse meubelen in de tijd van Louis SeizeHet einde van de 18e-eeuw was een periode van economische neergang. Dat had zijn weerslag op de meubelstijlen. De zwierige rococo maakte plaats voor een soberder vormgeving, het classicisme van de Louis XVI-periode Hierbij waren rechte symmetrische meubelen populair. De meubelen werden voorzien van klassieke ornamentiek uit de oudheid. De cannelures op de zijlijsten en het dak in de vorm van een fronton of timpaan van een Korintische tempel zijn hier duidelijke voorbeelden van.