Restauratie

In het restauratieatelier worden antieke meubelen in eigen beheer en op ambachtelijke wijze gerestaureerd. Het streven is hierbij het authentieke karakter van de meubelen zoveel mogelijk te behouden.

Naast meubelen die worden gerestaureerd voor de eigen collectie, worden ook meubelen in opdracht gerestaureerd. Mocht u hierover informatie wensen, neem dan contact op met mij.
Ook kunt u in mijn restauratieatelier informatie krijgen over het onderhoud van antieke meubelen. Een aanvullend artikel hierover vindt u hier.
      voor6.JPG       voor5.JPG                    het_resultaat.JPG       klaar_open.JPG
      sercetaire voor restauratie           krimpscheur                                                          secretaire na restauratie