Informatie

ONTRUIMEN WONING:

BIJ OVERLIJDEN:
Kan zorg gedragen worden voor het volledig leegmaken en bezemschoon achterlaten van de woning (binnen Nederland).
Er wordt in overleg met de nabestaanden bekeken of er genoeg waarde in de woning aanwezig is om de kosten van de ontruiming te dekken. Als dit niet het geval is, zal de ontruiming (aanvullend) betaald moeten worden. 
Mocht de waarde van de inboedel hoger zijn dan de kosten van de ontruiming, dan krijgen de nabestaanden het restant uitbetaald.

BIJ VERHUIZING:

Als de woning is leeggeruimd door de bewoners, maar er zijn nog antieke meubels in de woning waar men geen raad mee weet. Dan kan ik u van dienst zijn met de eventuele aankoop of het verhuizen en plaatsen van de antieke meubels in de nieuwe woning (binnen Nederland).

PRIJSAFSPRAAK VOORAF:
Wanneer beide partijen het eens zijn met de te verrichten werkzaamheden, zal vooraf een
vaste prijs worden afgesproken.
Dat biedt duidelijkheid.