Historie

In het kleinschalige landschap waarin rietgedekte boerderijtjes de boventoon voeren, is met name het voormalige gemaal Lutterzijl een markante verschijning. Fier en trots stond het transparante gebouw jarenlang boven op de dijk te ronken en te stomen om de achterliggende boerenlanderijen te behouden voor het hoge water uit de Zuiderzee.

Toen in de jaren 70 een modern gemaal werd gebouwd is het ronken verstomd en zijn de machines verdwenen. Wat restte was een verlaten en functieloos gebouw. De oude watergangen die zorgden voor de afwatering op de boezem zijn doorsneden door een nieuwe dijk, de oude sluisdeuren die jaren trouwe dienst hadden gedaan hingen los in hun sponningen, de gemaalwachter was verhuisd en had de naastgelegen beheerderwoning functieloos achtergelaten.

In 1993 werd door de antiquairs Simon van Dijk en Jeroen Prins het plan opgevat om de oude sfeer van het markante gebouw nieuw leven in te blazen en iets van haar allure terug te geven. Een grondige renovatie volgde. De nostalgische sfeer van het antieke interieur wordt versterkt door de bruingeaderde marmeren vloer en de hoge plafonds. Midden in de ruimte staan twee boogvormige gewelven, volledig omsloten door de hoge plafonds en aan de voorzijde voorzien van hardstenen omlijsting, waarin het jaartal 1878 is uitgehouwen.
        oud_gemaal1.jpg