Keramiek

Het oudste keramiek dat wij kennen werd in het Grieks aangeduid met de term “Keramos” wat pottenbakkersklei betekent. Sinds mensenheugenis worden er sier- en gebruiksvoorwerpen van gebakken klei of aardewerk gemaakt. Het was Marco Polo die in de 13e eeuw op zijn tocht langs de zijderoute naar China als eerste Europeaan het Chinese porselein ontdekte. Hij noemde het "porselein" omdat het keramiek hem zo zuiver en doorzichtig voorkwam, dat hij dacht dat het gemaakt was door de Porcella, een zeeslak.
Het procedé voor het maken van porselein werd pas rond 1710 voor het eerst in Europa toegepast in de omgeving van het Duitse Meissen.
Er zijn geen objecten gevonden in deze categorie,