Empire - 1800 1820


Hollandse meubelen tijdens de Empire


Ook de periode dat Napoleon van Bonaparte de dienst uitmaakte in grote delen van Europa wordt tot het classicisme gerekend. De zeer uitbundige classicistische ornamentiek waar Napoleon van hield werd door de calvinistische Nederlandse adel echter vaak te chique gevonden. De adel gelieerd aan het (Franse) hof had minder reserveringen, waardoor deze luxueuze meubelen ook wel aangeduid werden met de term "paleis-Empire". In zijn reizen door Noord-Afrika was Napoleon gestuit op de piramiden, wat hem zeer intrigeerde. Ornamentiek uit die tijd die onder deze invloed werd toegepast wordt aangeduid met de term: "Retour d'Egypte".
De meest voorkomende Hollandse variant van de Empire-stijl is een vrij rustiek meubel, hoewel de classicistitsche ornamentiek wat uitgesprokener is als in de Louis XVI-periode.